အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: Breaking News

To display post at the top of breaking news slider.

အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်လမ်းညွှန်သင်တန်း တက်ရောက်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက် ၍ကြေညာခြင်းနှင့်  ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်သစ် လျှောက်ထားခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် အများ ပြည်သူသိရှိစေရေး အသိပေးကြေညာချက်

Myanmar Bestex Garment Co.,Ltd အထည်ချုပ် စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု ရှိသည်ဟူသော သတင်းဖော်ပြချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်၊ မင်းဧရာလမ်း၊ အမှတ် (၁၁၇)ရှိ Mr. Wang Xiaocheng (တရုတ်နိုင်ငံသား) ပိုင် Myanmar Bestex Garment Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများသည် ခွင့်ပြုချက်မဲ့…

Heng Run (Myanmar) Garment Co.,Ltd အထည်ချုပ် စက်ရုံတွင်အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု ရှိသည် ဟူသော သတင်းဖော်ပြချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ (အနောက်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ မြစိမ်းရောင်စက်မှုဇုန်၊ မြရတနာလမ်း၊ အမှတ် (၁၈)ရှိ ဒေါ်ရန်အားရှင်ပိုင် Heng Run (Myanmar) Garment Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများသည် အလုပ်ချိန်မှာ နံနက် (၇:၂၀)နာရီမှ ည…

Shinsung Tongsang Int’l Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ တွင် အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုရှိသည် ဟူသော သတင်းဖော်ပြချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ ဒေါ်ဖွားရှင်လမ်း၊ အမှတ် (၃၆၅)ရှိ Mr. Kim Chul Soo (ကိုရီးယားနိုင်ငံသား) ပိုင် Shinsung Tongsang Int’l Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများသည် ဥပဒေပါခွင့်ခံစားခွင့် များ…

W & F Group Co., Ltd အထည် ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုရှိသည်ဟူသော သတင်းဖော်ပြချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန်၊ သိမ်ချောင်းလမ်း၊ အမှတ် (၂၅၃)ရှိ Mrs. Zhang Yingye (တရုတ်နိုင်ငံသား)ပိုင် W & F Group Co., Ltd အထည် ချုပ်စက်ရုံသည် အလုပ်သမားများအား (၃)…

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေး ကြေညာခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ILO အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ ILO Convention No. 87 ပါ အသင်းအဖွဲ့များ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးခွင့်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အား လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေကို ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။…

Universal Apparel Co., Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုရှိသည်ဟူသော သတင်းဖော်ပြချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန်၊ (၄)လမ်း၊ အမှတ် (၆)ရှိ Mr. Kim Kee Sang(ကိုရီးယားနိုင်ငံသား) ပိုင် Universal Apparel Co., Ltd အထည်ချုပ် စက်ရုံသည် ရက်သတ္တပတ်အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်သည့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် အချိန်ပိုဆင်း…

T.K.K Chanthaburi Food Co.,Ltd သစ်သီးစက်ရုံမှ အလုပ်သမားများနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းဖော်ပြချက်

Myanmar Labour News တွင် “ထိုင်းက သစ်သီးစက်ရုံတစ်ခုမှာ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ လုပ်အားခ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရ” သတင်းဖော်ပြထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ T.K.K Chanthaburi Food Co.,Ltd သစ်သီးရုံမှ အလုပ်သမားများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရာ နံနက်…

New Way Shoe Factory Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်း ဖော်ပြချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၄)၊ ကျန်စစ် သားလမ်း၊ အမှတ် (၁၈၀/ဘီ) ရှိ ဒေါ်ခိုင်သဇင်မြင့် ပိုင်ဆိုင်သည့် New Way Shoe Factory Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) ၌ ၁၂-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင်…

Guang   Ming   Garment    အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုရှိသည်ဟူသော သတင်းဖော်ပြချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ ပြင်စည် မင်းသားကြီးလမ်း၊ အမှတ် (၁၃၈) ရှိ  Mr. Xia Baokuam (တရုတ်နိုင်ငံသား) ပိုင် Guang   Ming   Garment    အထည်ချုပ်စက်ရုံသည်      ကြီးကြပ်သူများမှ ကြမ်းတမ်းစွာ…