အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဝန်ကြီးရုံး

ဝန်ကြီးရုံး

ဖွဲ့စည်းပုံ

Office(51),Ministry of Labour,Nay Pyi Taw.
eMail:molipoffice@gmail.com
Phone:067-430181