ဝန်ကြီးရုံး

ဝန်ကြီးရုံး

ဖွဲ့စည်းပုံ

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
အလုပ်သမားလျော်ကြေးခံစားခွင့်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများအား ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု ၊အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုမှု၊ အလုပ်သမားရေးရာ တိုင်စာ/ပစ်စာများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ဧပြီလအထိ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအတွင်း CMP နှင့် CMP ...
Read More
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ရငွေနှင့်ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်းကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ်နှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သော အကျိုးခံစားခွင့်ငွေစာရင်း
၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လအထိ၊(၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၁/၂၀၂၂)လအတွက် သာမန်ရငွေစာရင်း ၊ ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်းနှင့် ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ်နှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သော အကျိုးခံစားခွင့်အခြေအနေ ...
Read More

Office(51),Ministry of Labour,Nay Pyi Taw.
eMail:molipoffice@gmail.com
Phone:067-430181