အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

လုံခြုံစိတ်ချရသော ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

EPS စနစ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း(ကိုရီးယား)

ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများ

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများ

၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား၊ ကလေးလုပ်သား နှင့် ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစစ်တမ်း မှ အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာ များ

လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများလက်စွဲစာအုပ်

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
အလုပ်သမားလျော်ကြေးခံစားခွင့်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများအား ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု ၊အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုမှု၊ အလုပ်သမားရေးရာ တိုင်စာ/ပစ်စာများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊ ...
Read More
အလုပ်သမားကတ်လျှောက်ထားမှု
လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ ...
Read More
ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသူသည် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။ နိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမည်။ ...
Read More

ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံများရှိ အလုပ်သမားသံအရာရှိများ စာရင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များ

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်နှင့် ခရိုင်/မြို့နယ်ရုံးများ၏ လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များ

Complaint Center ဖုန်းနံပါတ်များ