အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၃၁/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ဗဟန်း (၂)လမ်း၊ အမှတ် (၃၁)ရှိ ဇောတိက သင်္ကန်း ပရိက္ခရာ ရောင်းဝယ်ရေး မှ အလုပ်သမား ဦးခင်မောင်ဇော် နှင့် ...
Read More