အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Jiangsu Zhenjiang Installing Engineering Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၂၀)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၅) ၊ အနော်ရထာလမ်းမကြီး ၊ အမှတ် (၁၂/ခ၊၁၃/၁၄/၁၅/က)ရှိ Mr. Wu Jun (အလုပ်ရှင်) ၊ ဒေါ်သန္တာစိုးမြင့် (HR ...
Read More