အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Month: ဧပြီ 2020

(COVID-19) ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အန္တရာယ်တားဆီးရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့် မကိုက်ညီသည့် စုဝေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြခြင်းများမပြုလုပ်ကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း

ကြေငြာချက်အပြည့်အစုံ..

Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန   Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း   ၁၃၈၂ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်…

COVID-19 Acute Respiratory Disease နှင့်ပတ်သတ်၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအား မကျန်းမာမှု ဆေးသက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ( ၉ /၂၀၂၀) COVID-19 Acute Respiratory Disease ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီး ဌာနမှ ၃၀-၃-၂၀၂၀ တွင်အသစ်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်သည့် စက်ရုံ၊…

COVID-19 Acute Respiratory Disease နှင့်ပတ်သတ်၍ မကျန်းမာမှုဆေးသက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ( ၈ /၂၀၂၀) အလုပ်သမားဆေးရုံများ၊ လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းများ၊ ဌာနကြီးဆေးခန်းများ၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းများအနေဖြင့် အလုပ်သမားဆေးရုံ/ ဆေးခန်းသို့ လာရောက်ပြသသည့် အာမခံ…

Coronavirous Diseases 2019 (COVID-19) နှင့်ပတ်သတ်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ( ၇ /၂၀၂၀) လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် အကျိုးဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများမှ အလုပ်ရှင်များ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများသည် အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရန်နှင့် ထပ်ဆင့်အသိပေးဖြန့်ဝေသွားရန်ဖြစ်သည်။…

တင်ဒါအောင်မြင်သည် ကုမ္ပဏီများအားကြေညာခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးရုံးမှ နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များတွင် Biometric Enrollment ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းတပ်ဆင်ရန်နှင့်နည်းပညာဆိုင် ရာ Software ရေးဆွဲရန်၊ CIQ လေဆိပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်မည့် လေဆိပ်(၄)ခုတွင် ကွန်ပျုတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ရန်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ Software …

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းကိုအခြေခံ၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခန့်မှန်းလူဦးရေစာရင်းထုတ်ပြန်။

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန အပြည့်အစုံ…