အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: Tender

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်း တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ပိုင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနှင့်လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ လိုအပ်ချက်ရှိသော နေရာဒေသများတွင် ဓါတ်ခွဲခန်းဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် သုခမင်္ဂလာအထူးကုဆေးခန်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေ ရေးစင်တာမှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်ရန် ၂၈-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် ၂၉-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့တို့တွင် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၌ တင်ဒါခေါ်ယူထားသော SSB Information System လုပ်ငန်းဒုတိယအဆင့် နှစ်ဆင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ၏ Lot(3) အတွက် နည်းပညာရမှတ် ၇၀% (၃၅မှတ်နှင့်အထက်)ရရှိသော နည်းပညာအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) အတွက် နှစ်ဆင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Inofrmation System) လုပ်ငန်း ဒုတိယအဆင့်၏ Lot (1) Lot-2 Tender Form Lot3 Tender Form

နှစ်ဆင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) ၊ လုပ်ငန်းဒုတိယအဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ခြင်းကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း နှစ်ဆင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်…

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန မှ လွှင့်တင်နေသည့် www.mol.gov.mm Website အား အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာန အဖွဲ့များမှ ဆောင်ရွက်နေသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို လွှင့်တင်နေသည့် www.mol.gov.mm Website အား အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲရန်အတွက် စိတ်ပါဝင်စားသော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူအပ်ပါသည် [download id=”2458″]

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) ၁။      အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Lot (၄)…