အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: Tender

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန နေပြည်တော် ၊ ရုံးအမှတ်(၅၁) ( အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ) ၁။      အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်သမားရေးရာ ဆိုင်ရာ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ နေပြည်တော်ရှိ ဦးစီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့ရုံးတို့တွင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်နှင့်…

တင်ဒါအောင်မြင်သူအမည်ကြေညာခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသည် ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်မည့် မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် တူညီဝတ်စုံ (ဦးထုပ်၊ ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည်၊ ဂျာကင်အင်္ကျီ) အစုံ(၅,၀၀၀)ချုပ်လုပ်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ပြီး၊ အထည်ချုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (၂)ဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်  ဝန်ကြီးဌာနတင်ဒါ ကော်မတီ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဈေးနှုန်းစိစစ်ခြင်းကို…

တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေငြာခြင်း

လူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် အသုံးပြုမည့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာ (၇)မျိုး ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါဈေးနှုန်းဖွင့်ဖောက်စီစစ်ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ တင်ဒါကော်မတီက ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။အပြည့်အစုံဖတ်ရှုနိုင်ပါရန်

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာတင်ဒါကော်မတီ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် SSB Information System Lot (၄)ခု အတွက် Lot တစ်ခုခြင်းစီအလိုက် ပဏာမရွှေးချယ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ဈေးနှုန်းစိစစ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို အလုပ်သမာ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ တင်ဒါကော်မတီက ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်…

တင်ဒါအောင်မြင်သည် ကုမ္ပဏီများအားကြေညာခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးရုံးမှ နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များတွင် Biometric Enrollment ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းတပ်ဆင်ရန်နှင့်နည်းပညာဆိုင် ရာ Software ရေးဆွဲရန်၊ CIQ လေဆိပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်မည့် လေဆိပ်(၄)ခုတွင် ကွန်ပျုတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ရန်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ Software …

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍနှစ်အတွက် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများစာရင်းအား ကြေညာခြင်း

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းကိရိယာ (၁၄)မျိုးဝယ်ယူရန်အတွက် ဈေးနှုန်းလွှာဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးရွေးချယ်ခြင်းကို ဝန်ကြီးဌာနတင်ဒါကော်မတီမှ ၃၀-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စိစစ်ရွေးချယ်မှုအရ တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများအား ကြေညာအပ်ပါသည်။ကြေညာချက်အပြည့်အစုံ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ e-Services လုပ်ငန်းများအတွက်တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများအားကြေညာခြင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် e-Services လုပ်ငန်းများ အတွက် Lot (၅) ခုအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ တင်ဒါကော်မတီက ၂၀-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဈေးနှုန်းစိစစ် ရေးအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီး ဌာနမှသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး…

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီမှ အောက်ဖော်ပြပါအမျိုးသားတူညီဝတ်စုံများ(ဦးထုပ်၊ ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည်၊ ဂျာကင်အင်္ကျီ) ချုပ်လုပ်ငန်းအတွက်  တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် [download id=”1975″]

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ e-Services လုပ်ငန်းအတွက်  တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -[download id=”1963″]…..