အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: SSB-Announcement

၈/၂၀၂၃ လတွင် Provider Purchaser Split စာချုပ် ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံ အလုပ်သမားများစာရင်းကြေညာခြင်း

Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံအလုပ်သမားများစာရင်းကြေညာခြင်း

၇/၂၀၂၃ လတွင် Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံ အလုပ်သမားများစာရင်းကြေညာခြင်း

Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံအလုပ်သမားများစာရင်းကြေညာခြင်း

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်း တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ပိုင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနှင့်လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ လိုအပ်ချက်ရှိသော နေရာဒေသများတွင် ဓါတ်ခွဲခန်းဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် သုခမင်္ဂလာအထူးကုဆေးခန်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေ ရေးစင်တာမှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။