အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: DOL-Services

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသူသည် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။ နိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမည်။ ဝန်ဆောင်ခ ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်လိုင်စင် – လိုင်စင်အာမခံကြေး      –    ကျပ်  ၃၀ သိန်း (လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း၍ လိုင်စင်ပြန်လည်ပြန်လည်အပ်နှံသည့်အခါ ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်)…

မြန်မာလုပ်သားများအား ပြည်ပသို့စေလွှတ်နိုင်ရန် ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အသစ်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ လက်မှတ်၊ Form 6/26 သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း Form 6/26တွင် ပါဝင်သောဒါရိုက်တာများ၏ မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင်အကျဉ်းချုပ် (ဓါတ်ပုံကပ်)၊ ရဲစခန်း ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်။…

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ

(၁)     အလလခ ပုံစံ (၂) (အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကဒ်) အခမဲ့ထုတ်ပေးခြင်း ၊ (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ)      (က)   လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရမည်     (ခ)    ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် အထောက်အထားယူဆောင်လာရန်      (ဂ)     အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်…

နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများ

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် လာ ရောက် လုပ်ကိုင်နေသူ နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူများ၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေအရ ထားဝယ် ၊ သီလဝါနှင့် ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်များတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်သော…

နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများ

နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် လာ ရောက် လုပ်ကိုင်နေသူ နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူများ၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေအရ ထားဝယ် ၊ သီလဝါနှင့် ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်များတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်သော နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအား နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်…

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် လျှောက်ထားရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

အလုပ်ရှင်ရှိသည့်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်မရှိသည့်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအတွက် Work Permit Process