အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: Skill Development

ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” ရေးဆွဲနည်းသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

၁-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၄-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း ကျောင်း (ရန်ကင်း) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” ရေးဆွဲနည်းသင်တန်း (Competency Standard Training) ဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ”…

Assessor Methodology Training (စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူ နည်းစနစ် သင်တန်း) ဖွင့်လှစ်မှု

၁၄-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၈-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော Assessor Methodology Training (စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူနည်းစနစ်သင်တန်း) ကို မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊…

အမျိုးသားအဆင့်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ပေး အပ်ပွဲ နှင့် အာဆီယံကျွမ်းကျင်မှု ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၃ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား

မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ၏ အမျိုး သားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲနှင့် အာဆီယံ ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၃ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၁၁-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကင်း)…

အမျိုးသမီးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ၏‌ ဆောင် ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများကို မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ရန် Work Plan ရေးဆွဲနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

၁၁-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ (၁၀:၀၀) နာရီမှ (၁၂:၀၀) နာရီတွင် ဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေး ခန်းမ (၂) ၌ အမျိုးသမီးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ၏‌ ဆောင် ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများကို မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ရန် Work…

ဒုတိယဝန်ကြီး အာဆီယံကျွမ်းကျင်မှု ပြိုင်ပွဲ (၂၀၂၃) တွင် ဆုရရှိသူများအား ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲနှင့် အမျိုးသား အဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ တက်ရောက်ပြီး CMP စက်ရုံများ ကြည့်ရှုအားပေး

ရန်ကုန်                                                                                                        ဩဂုတ် ၁၁။        မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ၏ အမျိုး သားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် အာဆီယံ ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ (၂၀၂၃) ခုနှစ်တွင် ဆုရရှိသူများအား…

အာဆီယံကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၃ သို့ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့မှုအခြေအနေ

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ Focal Ministry အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) အနေဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ စင်ကာပူနိုင်ငံ Suntec…

(၁၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲသို့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့အထိ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပ မည့် (၁၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲသို့ Electrical Installation ကျွမ်းကျင်မှု နယ်ပယ်ဖြင့် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို…

Assessor Methodology Training (စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူ နည်းစနစ်သင်တန်း) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

၈-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၂-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကင်း) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော Assessor Methodology Training (စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူ နည်းစနစ်သင်တန်း) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ၁၂-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ (၁၅:၀၀) နာရီတွင် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ…