အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: Announcement

Check me to Display at the Announcement Post List.

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) အတွက် Lot (4)-SSB Call Center ခုအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် နှစ်ဆင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Lot(4): SSB Call Center စနစ်တည်ဆောက်ခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တင်ဒါတင်သွင်းလွှာနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ Lot(4):  အချက်အလက်တင်သွင်းလွှာ Lot(4):  SSB Call Center စနစ်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်လုပ်ငန်းတာဝန်များ (TOR)      …

၁၇-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၂၄)မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း

မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများ

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလဆန်းမှစတင်၍ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနက လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများလက်စွဲစာအုပ်၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၃ ခုနှစ် (Handbook on Human Resources Development Indicators, 2021-2024 – HRDI) အား…

၂၀၂၄ – ၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဆေးရုံသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဈေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာနှင့် ပစ္စည်းပေးသွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ  အချက်အလက်တင်သွင်းလွှာ