အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: Announcement

Check me to Display at the Announcement Post List.

၈/၂၀၂၃ လတွင် Provider Purchaser Split စာချုပ် ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံ အလုပ်သမားများစာရင်းကြေညာခြင်း

Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံအလုပ်သမားများစာရင်းကြေညာခြင်း