အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: Job

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် နောက်ဆုံးလျှောက်ထားရန် သတ်မှတ်သည့်ရက်အား ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၁၈၀)နေရာ၊ ယာဉ်မောင်း(၅)(အမျိုးသား)ရာထူး(၃)နေရာ၊ ရုံးအကူရာထူး(၂)နေရာ၊ အစောင့်(အမျိုးသား)ရာထူး(၁၀)နေရာ၊ သန့်ရှင်းရေးအကူရာထူး(၃)နေရာ၊ လုပ်သား(ထမင်းချက်)ရာထူး(၃)နေရာနှင့် လုပ်သား(ရင်ခွဲရုံလုပ်သား)ရာထူး(၁)နေရာ ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူသည့်ကြော်ငြာစာနှင့် အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံတို့ကို ပူးတွဲပါဖိုင်များကို Download ဆွဲ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် – 

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၇)နေရာ ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူသည့်ကြော်ငြာစာနှင့် အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံတို့ကို Download ဆွဲ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် – 

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

 လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး(၁၅)နေရာ၊ အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၃၆၅)နေရာ၊ ယာဉ်မောင်း(၅)(အမျိုးသား)ရာထူး(၁၀)နေရာ၊ ရုံးအကူရာထူး(၄၀)နေရာ၊ အစောင့်(အမျိုးသား)ရာထူး(၅၃)နေရာ၊ သန့်ရှင်းရေးအကူရာထူး(၄၀)နေရာ၊ လုပ်သား(ထမင်းချက်)ရာထူး(၄၀)နေရာနှင့် လုပ်သား(ရင်ခွဲရုံလုပ်သား)ရာထူး(၁)နေရာ ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူသည့်ကြော်ငြာစာနှင့် အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံတို့ကို ပူးတွဲပါဖိုင်များကို လူမှုဖူလုံရေး Website ဖြစ်သည့် www.ssb.gov.mm တွင်လည်း Download ဆွဲ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်…

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။      အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၃၀)နေရာ၊ ယာဉ်မောင်း(၅)ရာထူးနေရာ (၃)နေရာနှင့် ရုံးအကူ ရာထူး (၁၀)နေရာ ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူသည့် ကြော်ငြာစာနှင့် အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံတို့ကို ပူးတွဲပါ ဖိုင်များကို Download ဆွဲ၍ လျှောက်ထားနိုင်သည် –

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော သူနာပြု-၄ ရာထူးအား ကျောပြု၍ အလုပ်သင်အဆင့်ရာထူးနေရာများ ခန့်ထားရေးအတွက် စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

ကြေညာချက်အပြည့်အစုံ

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ခုံသမာဓိကောင်စီဝင် ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စားလှယ် ဖြည့်စွက်ရွေးချယ်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန် လျှောက်လွှာပုံစံ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အလုပ်သမားဆေးရုံကြီး (၂) ရုံနှင့် မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းများတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန် ရာထူးနေရာများ၌ ဖြည့်စွက်ခန့်ထားနိုင်ရန်အတွက် ပြင်ပဆရာဝန်များ လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ပိုင် အလုပ်သမားဆေးရုံကြီး များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန် ရာထူးနေရာများ၌ စာချုပ်ဆရာဝန် ပုံသေလစာနှုန်း တစ်လလျှင် ၂၇၅၀၀၀/- ကျပ်နှုန်းဖြင့် အချိန်ပိုင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် လျှောက်လွှာများ တင်သွင်းနိုင်ပါသည် – အပြည့်အစုံ..

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာခေါ်ယူထားသော အငယ်တန်းစာရေး (၂၅) နေရာ ခန့်ထားရေး အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့်သူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာခေါ်ယူထားသော အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး (၂၅) နေရာ ခန့်ထားရေး အရည်အချင်းစစ်စာမေးပြွကို ၁၄-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါစာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုမည့်သူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် ခုံအမှတ်စာရင်းအပြည့်အစုံ…