အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: DLR-Announcement

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၁၀/၂၀၂၄)ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့၊ ဝါးတစ်ရာ စက်မှုဇုန်၊ ဗိုလ်တိုက်ချွန်းလမ်း ၊ အမှတ် (၁၄၃) ရှိ Joy Time (Myanmar) Garment Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) မှ ဒေါ်ပိုင်ပိုင်ပါ အလုပ်သမား (၃)ဦးနှင့် Mr.Xie…