အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: DLR-Announcement

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေး အဖွဲ့၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့နှင့် ခုံသမာဓိကောင်စီတို့မှ အငြင်းပွားမှုများ အား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ