အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: DLR-Announcement

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂/၂၀၂၄)ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ် ၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန် ၊ ယောအတွင်းဝန် ဦးဖိုးလှိုင်လမ်းရှိ Htun Myint Htun Co.,Ltd (လပ်ကီးရွှေအိုး ခေါက်ဆွဲခြောက်လုပ်ငန်း)မှ ဦးဇော်မျိုးဝင်းပါ အလုပ်သမား(၂)ဦး နှင့် ဦးမြင့်သိန်း (အလုပ်ရှင်)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော…

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃/၂၀၂၄) ဆုံးဖြတ် ချက် မိတ္တူမှန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ လှိုင်သာယာ ( အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် ၊ စက်မှုဇုန် (၂)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း ၊ အမှတ် (၂၄၉) ရှိ Galaxy (Myanmar) Apparel Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ ဒေါ်ဇာဇာမိုး (အလုပ်သမား)နှင့်…

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂/၂၀၂၄) ဆုံးဖြတ် ချက် မိတ္တူမှန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၁၆၀၉)ရှိ Summit Brands Restaurant Group Co.,Ltd ၊KFC ( ကြက်ကြော်ဖော့ကန်ဆိုင်)မှ ဒေါ်သင်းသင်းအေး(အလုပ်သမား) နှင့် ဦးထွန်းထွန်း (အလုပ်ရှင်)၊ ဒေါ်သင်ဇာအောင်…

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၁/၂၀၂၄) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန် ၊ တပင်ရွှေထီးလမ်း ၊ အမှတ် (၃၀၄) ရှိ Max Technology (Myanmar)Co.,Ltd မှ ဦးကျော်လွင် (အလုပ်သမား)နှင့် Mr.Du Xiunliang (တရုတ်နိုင်ငံသား)(အလုပ်ရှင်)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော…

အလုပ်သမား ဒေါ်သင်းသင်းအေးနှင့် ဦးထွန်းထွန်း(အလုပ်ရှင်)၊ Summit Brands Restaurant Group Co.,Ltd (KFC ကြက်ကြော် ဖော့ကန်ဆိုင်ခွဲ)၊ အမှတ် (၁၆၀၉)၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း ၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက် ၊ အင်းစိန်မြို့နယ် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၀/၂၀၂၃)