အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: DLR-Announcement

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေး အဖွဲ့၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့နှင့် ခုံသမာဓိကောင်စီတို့မှ အငြင်းပွားမှုများ အား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၁/၂၀၂၃)ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့ ၊ ကွင်းအမှတ် (၂၄/၂၅)၊ မြေကွက်အမှတ်(၅၂)၊ ပုသိမ်စက်မှုဇုန်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်ရှိ Amava Apparel Limited အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ ဒေါ်သူသူအိမောင် (အလုပ်သမား)နင့် Mr. Prasanna Kumara Jayasinghe ( အလုပ်ရှင်)…