အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: DLR (Aribitration group)

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေး အဖွဲ့၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့နှင့် ခုံသမာဓိကောင်စီတို့မှ အငြင်းပွားမှုများ အား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့နှင့် ခုံသမာဓိကောင်စီတို့မှ အငြင်းပွားမှုများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊အငြင်းပွားမှုအမှတ် ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်များ 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂/၂၀၂၃)ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန် ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်များ ၁/၂၀၂၃ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်များ ၁/၂၀၂၃ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အငြင်းပွားမှုအမှတ် ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်များ ၄၅/၂၀၂၂…