အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြအား ယေန႔ (၅-၄-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊အဂၤါေန႔ ၊ နံနက္(၁၁:၃၀)နာရီတြင္ ရံံုးအမွတ္ (၅၁)၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ Embassy of Japan မွ သံအမတ္ၾကီး Mr.Tateshi HIGUCHI ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ လာေရာက္ ဂါရဝျပဳေတြ႔ဆံုခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါဂါရဝျပဳေတြ႔ဆံုျခင္းအခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ၾကိဳင္၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကျပီး အလုပ္သမားႏွင့္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။