အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္႔သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ၄-၄-၂၀၁၆ မြန္းလြဲ (၂)နာရီတြင္ ရံုးအမွတ္(၄၈)၊အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ အစည္းအေဝးသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္႔သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဦးသိန္းေဆြ၊ ဝန္ၾကီးဌာနရွိ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

[download id=”683″]