အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ (ရံုးခ်ဳပ္) အေဆာက္အဦသစ္ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာအေဆာက္အဦသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို
၂၈-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ နံနက္ ၉:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဥတၱရသီရိျမိဳ႕နယ္၊ ဇဝနသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ေရႊအင္ၾကင္းလမ္းႏွင့္ ေနၾကာ(၈)လမ္းေထာင့္ရွိ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ (ရံုးခ်ဳပ္) အေဆာက္အဦသစ္၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။[download id=”681″]