ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈျပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၆ ပိတ္ပြဲ ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕ ေနလည္ပိုင္းတြင္ Western Park (Polo Club), Yangon တြင္ က်င္းပခဲ႔ရာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ
ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေအးျမင့္ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ [download id=”680″]