အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများ၌ စက်ရုံများတွင် အလုပ်သမားများအပေါ် ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများရှိသည်ဟူသော သတင်းဖော်ပြမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အလုပ်သမားရေးရာပေါင်းစပ်အဖွဲ့ဖြင့် လည်းကောင်း၊ စည်းကြပ်ဥပဒေများဖြင့်လည်းကောင်း မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်၍ အလုပ်သမားများရပိုင်ခွင့်များ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။

           Myanmar Labour News၏ ၂-၉-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင် Rong Da Garment Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံရှိ အလုပ်သမားများသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နားရက် မရှိ အလုပ်လုပ်နေရပြီး တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ နံနက် (၈:၀၀)နာရီမှ ညနေ (၆:၃၀) နာရီထိ တစ်နေ့အလုပ်ချိန် ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရကြောင်း၊ အလုပ်သမား များ၏ သဘောဆန္ဒမပါဘဲ အတင်းအဓမ္မ အချိန်ပိုဆင်းခိုင်းပြီး ညနေ (၇:၀၀) နာရီမှ (၁၂:၀၀)ထိ အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်ရကြောင်း၊ စနေနေ့နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် အောလင်း၊ အောနိုက် ဆင်းပေးရပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း Super ၊ All Super ၊ Leader များမှ အလုပ်သမားများအား ကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုဆဲရေးကြောင်း၊ဥပဒေပါခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်ခွင့်ခံစားခွင့်မရရှိကြောင်း၊ စံချိန်များ မတရားတောင်းခံပြီး စံချိန်မပြည့်ပါက အလုပ်သမားများအား အချိန်ပိုဆင်းခိုင်းပြီး ငြင်းဆန် ပါက လိုင်းစူပါများမှဆဲဆိုကာ အလုပ်မှထုတ်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်ကြောင်း၊ စက်ရုံတွင်ညအိပ်ရန်နေရာ စီစဉ်ပေးထားမှုမရှိသောကြောင့် အဆင်ပြေသည့်နေရာတွင် ကြုံသလိုအိပ်ရ၍ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်လာကြောင်း၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သဘောတူစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ ဥပဒေမဲ့ အလုပ်မှထုတ်ပယ်နေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

          Myanmar Labour News ၌ ဖော်ပြပါရှိသောသတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၇-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၅:၀၀)နာရီတွင် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနနှင့် အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့၏ တာဝန်ခံအရာရှိများသည် စက်ရုံသို့ သွားရောက်၍ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၊ လုပ်ငန်းခွင်ညှိုနှိုင်းရေးကော်မတီ (WCC) အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အလုပ်သမားတို့အား စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရာ သတင်းအမှန်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

          (က)    တစ်ရက်အလုပ်ချိန်မှာ (၀၈:၀၀)နာရီမှ (၁၆:၀၀)နာရီအထိဖြစ်ပြီး၊ နားချိန် (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၁၂:၃၀)နာရီအထိ

ဖြစ်ကြောင်း၊

          (ခ)     အချိန်ပိုခိုင်းစေမှုရှိပြီး အလုပ်သမားများ၏  သဘောတူညီမှုရယူပြီး ဤဦးစီးဌာန     ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်

(၁၆:၃၀) နာရီမှ (၁၈:၃၀)နာရီအထိ လုပ်ကိုင်ကြောင်း၊

          (ဂ)     တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရပါက အလုပ်သမားများ၏ သဘောဆန္ဒ  ရယူ၍ ဤဦးစီးဌာန၏

ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လုပ်ကိုင်ကြောင်း၊

          (ဃ)    အများပြည်သူပိတ်ရက်များတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရခြင်းမရှိကြောင်း၊

          (င)     ဥပဒေပါခွင့်ရက်များ တောင်းခံလာပါက ခံစားခွင့်ပေးကြောင်း၊

          (စ)     အလုပ်သမားများအား စံချိန်မတရားတောင်းပြီး ဆဲဆိုခြင်းများမရှိကြောင်း၊

          (ဆ)    ညဆိုင်းခိုင်းစေခြင်းမရှိသောကြောင့်ညအိပ်ရန်နေရာစီစဉ်ရန်မလိုအပ်ပါ ကြောင်း၊

          (ဇ)     အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သဘောတူညီချက် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ  ဆောင်ရွက်ပြီး ဥပဒေမဲ့

ထုတ်ပယ်ခြင်းမရှိကြောင်း။

          သို့ဖြစ်ပါ၍ Myanmar Labour News တွင်ဖော်ပြပါရှိသော Rong Da Garment Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းမှာစက်ရုံများတွင် လုပ်ငန်းခွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်း သာယာမှု ထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန်  ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်  သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း  သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန