အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕၏ (၂/၂၀၁၅) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးအား ၁၇-၉-၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္(၉:၃၀) အခ်ိန္၌ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ စုေဝးခန္းမၾကီး၊ ရံုးအမွတ္ (၅၁)၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေအးျမင့္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ [download id=”480″]