အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ကမာၻတစ္ဝွမ္း အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ႔ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဂ်ာမာန္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုက္မႈဝန္ၾကီးဌာန (BMZ) မွ ပံ႔ပိုးကူညီမႈျဖင္ံ Garment Industries Transparency Initiative (GITI) ေဒသဆိုင္ရာ ညီလာခံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Chatrium Hotel ၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။
အဆိုပါညီလာခံသို႔ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ဦးေအးျမင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအၾကံေပး ေဒါက္တာေဇာ္ဦး၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ILO အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။[download id=”466″]