အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝနၾကီးဌာန၏ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္း(၁/၂၀၁၅) ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကို ၃-၈-၂၀၁၅ ရက္ (တနလၤာေန႕) နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခိ်န္တြင္ ဝနၾကီးဌာနစုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

[download id=”430″]