အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ International Labour Organization (ILO) တို႕ ပူးေပါင္း၍ Migration Project ဆိုင္ရာ Stakeholder မ်ားအစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၄)ရက္ေန႕၊ နံနက္ ၀၉:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Hotel Max ဟုိတယ္ တြင္ က်င္းပခဲ႔ရာ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႕ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးထင္ေအာင္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။[download id=”676″]