ပင်မစာမျက်နှာ

Latest News

Announcements

  • ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း တရားဝင်ဆောင်ရွက်ရေး

    (က) အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမား ညွန်ကြားရေးဦးစီးဌာနသည် ၁၉၅၉ ခုနှစ်အလုပ်ခန့်ထားမှုကန့်သတ်ရေး အက် ဥပဒေနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသော နိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီ များအား ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကို...
  • စာချုပ်ဆေးဆိုင် တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

    လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ အလုပ်သမားဆေးရုံကြီးများ၊ လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းများနှင့် ဌာနကြီးဆေးခန်းများသို့ ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရန် စာချုပ်ဆေးဆိုင်စနစ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူရာတွင် ဝန်ကြီးဌာန တင်ဒါကော်မတီမှ စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့မှုအရ တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီမှာ Valves Pte Ltd ဖြစ်ပါသည်။
  • အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

    နေပြည်တော် ၊ ရုံးအမှတ်(၅၁) တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ ( အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ) ၁။      အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်သမားရေးရာ ဆိုင်ရာ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ နေပြည်တော်ရှိ ဦးစီးဌာနများ နှင့် အဖွဲ့ရုံးတို့တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်နှင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ရန် အတွက်...