အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားမ်ားထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဉ္အား ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန့တြင္ ပိတ္သိမ္းရန္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း နွစ္နိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးညွိနွိဳင္းမႈအရ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ ယာယီ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားအား ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပုဘဲ အခ်ိန္ကာလ(၃)လ ထပ္မံတိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔၏ ဒီဇင္ဘာလ(၁၇)ရက္ေန႔ က ထားဝယ္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ညွိႏွဳိင္းအစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေနရာ၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ညွိနွိုင္းေဆြးေနြးခဲ့ႀကျပီး၊ (၃-၂-၂၀၁၃) ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ-ထိုင္းနွစ္နိုင္ငံ အလုပ္သမားေရးရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးကို က်င္းပျပုလုပ္ခဲ့ရာ အလုပ္ သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ႀကားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ျကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့နွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္အကိုင္ဌာနမွ ညႊန္ျကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Pravit Khiengpol ဦးေဆာင္ ေသာ ထိုင္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့တို့ တက္ေရာက္ ေဆြးေနြးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဉ္အား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္မည့္ ယာယီျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး စခန္း ေနရာမ်ားကိစၥ၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား၊ မွီခိုသူမ်ားနွင့္သားသမီးမ်ားအား အေထာက္ အထားထုတ္ေပးနိုင္ေရးကိစၥ၊ ထိုင္းနိုင္ငံသို့ ရာသီအလိုက္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနသူ မ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးေရးကိစၥတို့အား ေဆြးေနြးခဲ့ျကပါသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္မည့္ ယာယီျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးစခန္း(၁၁) ခု မွာ စမုပရာကန္၊ စမုစခုန္(မဟာခ်ိုင္)၊ စူရပ္ဌာနီ၊ ပထံုဌာနီ၊ ရေရာင္၊ ကန္ခ်န္နဘူရီ၊ ခြန္ခမ္၊ ခ်င္းမိုင္၊ ခ်င္းရိုင္၊ တပ္ခ္နွင့္ ရေနာင္းတို့ျဖစ္ေျကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဉ္အား ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ (၁၅) ရက္ေန့တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ စခန္းမ်ားသို့ လာေရာက္အေထာက္အထား ျပု လုပ္ေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားစာရင္းအေပၚမူတည္၍ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ မတ္လ (၁၅) ရက္ေန့ ေနာက္ပိုင္း တြင္ စခန္းမ်ားတိုးျခင္း/ေလ်ာ့ျခင္းမ်ား ျပုလုပ္နိုင္ရန္ နွစ္နိုင္ငံ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ညွိနွိုင္း အစည္းအေဝး ထပ္မံျပုလုပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ အကယ္၍ သတ္မွတ္ ကာလ အတြင္း အေထာက္အထားျပုလုပ္ရန္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား က်န္ရွိပါက စခန္းမ်ား ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း တိုးျမွင့္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥအား ထိုင္းအစိုးရအဖြဲ့သို့ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို့ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈေျကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းရွိ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ယာယီျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးရံုး (၁၁)ရံုး၌ One Stop Service ျဖင့္ ျမန္မာဘက္မွ ထုတ္ေပးေသာ အေထာက္အထားမ်ားနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ ဘက္မွ ေပးေသာ ဗီဇာ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရရွိေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ မႈမ်ားအား ျပုလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ နယ္စပ္စခန္းမ်ားသို့ ျပန္သြားရန္ မလိုအပ္သျဖင့္ ျပန္သြားရပါက ေတြ့ျကံုရနိုင္သည့္ လမ္းခရီးအနၱရာယ္မ်ားမွ ကင္းေဝးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ပ်က္ကြက္ရက္ နည္း ပါးျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျခင္းစသည့္ အက်ိုးေက်းဇူးမ်ား ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ေျကာင္းနွင့္ တရားဝင္အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ လာပါက ထိုင္းနိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားနွင့္မျခားဘဲ အလုပ္ သမားအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိလာမည္ ျဖစ္ေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။