အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Employment Permit System (EPS)  စနစ် အရ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သို့ အထွေထွေလုပ်သားများ အဖြစ် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ နှင့်  အများပြည်သူ သိရှိရန် အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီမှ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်-

EPS စနစ်ဖြင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ အထွေထွေလုပ်သားအဖြစ် သွားရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ တစ်ခု တည်းသာဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုထားပါသည် . . . . .

အစိုးရ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ ဖုန်းနံပါတ်- ၆၆၇၇၅၄၊ ၆၅၆၈၄၃ သို့ လည်းကောင်း၊ အီးမေးလ်   g-o-e-dol@myanmar.com.mm သို့ လည်းကောင်း၊ သတင်းပေးပို့တိုင်ကြားနိုင်ပါသည် . . . . .

[download id=”74″]