အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: Services

ဆေးကုသမှု ကုန်ကျ စရိတ်တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများ စာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များ စာရင်း

၃-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုး ပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၂၃)မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှု ကုန်ကျ စရိတ်တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့နှင့် ခုံသမာဓိကောင်စီတို့မှ အငြင်းပွားမှု များအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

၈-၇- ၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၄-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ဒေသန္တရနှင့်ညှိနှိုင်းစိစစ်ရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ချက်

၂၇-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၄-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ Update အချက်အလက်များ (၂၇-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၄-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) (၁)     လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း           လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုများကို စစ်ဆေးပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန် ခြင်းအားဖြင့် အလားတူ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုများအား…