အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: DLR-Services

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့နှင့် ခုံသမာဓိကောင်စီတို့မှ အငြင်းပွားမှု များအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Jiangsu Zhenjiang Installing Engineering Co.,Ltd နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၂၀)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၅) ၊ အနော်ရထာလမ်းမကြီး ၊ အမှတ် (၁၂/ခ၊၁၃/၁၄/၁၅/က)ရှိ Mr. Wu Jun (အလုပ်ရှင်) ၊ ဒေါ်သန္တာစိုးမြင့် (HR Manager)(အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)တို့ ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်သော Jiangsu Zhenjiang Installing…