အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စက်တင်ဘာ ၁၉
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန နှင့် ရန်ကုန်မြို့ ILO ရုံးတို့၏ ပူးပေါင်းစီစဉ်မှုဖြင့် Capacity Building Workshop များ ကျင်းပနိုင်ရေး Assessment ပြုလုပ် ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အား အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန (တိုင်းဒေသကြီးရုံး) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၁၄-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ကျင်းပရာ အစည်းအဝေးသို့ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသန်းဝင်း၊ Chief Technical Advisor Mr. Ross Wilson ၊ ခုံသမာဓိကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး၊ ခုံသမာဓိကောင်စီ နှင့် ခုံသမာဓိအဖွဲ့တို့မှ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။


Chief Technical Advisor Mr. Ross Wilson ၊ ခုံသမာဓိကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဝင်များ ဆွေးနွေးကြစဉ်

ခုံသမာဓိကောင်စီဝင်တစ်ဦးမှ ခုံသမာဓိကောင်စီနှင့်ပတ်သက်သည့် အတွေ့အကြုံများ အား ရှင်းလင်းစဉ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ ခုံသမာဓိအဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်သည့် အတွေ့အကြုံများ အား ရှင်းလင်းစဉ်

ခုံသမာဓိကောင်စီဝင်တစ်ဦးမှ ခုံသမာဓိကောင်စီနှင့်ပတ်သက်သည့် အတွေ့အကြုံများ အား ရှင်းလင်းစဉ်