အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ (ASEAN-OSHNET) သည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များအား အလေးထား၍ ထူးခြားကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်သည့် အလေ့အထနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများအား အားပေးချီးမြှောက်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ASEAN-OSHNET Excellence Award နှင့် Best Practices Award ဆုများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ရွေးချယ်ချီးမြှင့်လျက်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် ASEAN-OSHNET Excellence ဆုရ စက်ရုံ (၄) ရုံနှင့် ASEAN-OSHNET Best Practices ဆုရ စက်ရုံ (၄) ရုံတို့အား ဆုများကို ပေးအပ် ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ရက်ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကို စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ASEAN-OSHNET Awards ဆုများကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ရာ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစနစ် ထူးခြားစွာ ဆောင်ရွက်ထားသည့် ကုန်ထုတ်လုပ် ငန်းနှင့် အဆောက်အဦ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် ASEAN-OSHNET Excellence Award ကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်သားအင်အား (၅၀) ဦးမှ (၃၀၀) ဦးအထိရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်း၊ လုပ်သားအင်အား (၃၀၀) ဦးမှ (၆၀၀) ဦးအထိရှိ လုပ်အား အခြေပြု ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လက်ခစားလုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် ASEAN-OSHNET Best Practices Award ကိုလည်းကောင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။

ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာပုံစံ၊ လျှောက်ထားမှု လမ်းညွှန်နှင့် လုပ်ငန်းအဆင့်များကို ၁-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရုံးများတွင်လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ Website (www.mol.gov.mm)နှင့် ဦးစီးဌာန၏ Facebook Page (https://www.facebook.com/FGLLID) တို့တွင် Download ပြုလုပ်၍လည်းကောင်းရယူနိုင်ပါသည်။

ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာများကို အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ၊တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရုံးများသို့လည်းကောင်း၊ fgllid.osh.npt@gmail.com သို့လည်းကောင်း ၂၉-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်းနှင့် ဆုရွေးချယ်ရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၃၀၄၈၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၃၉၁ သို့လည်းကောင်း၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ fgllid.osh.npt@gmail.com သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။

အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်

ကျန်းမာရေးကွန်ရက်ဆု ဆုရွေးချယ်ရေး ကော်မတီ

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ကွန်ရက် ထူးခြားစွမ်းဆောင်ဆု ၂၀၂၄

လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ

အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ရက် ထူးခြားစွမ်းဆောင်ဆု ၂၀၂၄

ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာပုံစံ

အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများအတွက် အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေး ကွန်ယက် ကောင်းမွန်သည့် အလေ့အထကျင့်စဉ် စွမ်းဆောင်ဆု ၂၀၂၄

လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ

အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများအတွက် အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေး ကွန်ယက် ကောင်းမွန်သည့် အလေ့အထကျင့်စဉ် စွမ်းဆောင်ဆု ၂၀၂၄

ပြိုင်ပွဲဝင် လျှောက်လွှာပုံစံ