အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

၁။      အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၃၀)နေရာ၊ ယာဉ်မောင်း(၅)ရာထူးနေရာ (၃)နေရာနှင့် ရုံးအကူ ရာထူး (၁၀)နေရာ ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူသည့် ကြော်ငြာစာနှင့် အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံတို့ကို ပူးတွဲပါ ဖိုင်များကို Download ဆွဲ၍ လျှောက်ထားနိုင်သည် –