အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၁၈၀)နေရာ၊ ယာဉ်မောင်း(၅)(အမျိုးသား) ရာထူး(၃) နေရာ၊ ရုံးအကူရာထူး(၂)နေရာ၊ အစောင့်(အမျိုးသား)ရာထူး(၁၀)နေရာ၊ သန့်ရှင်းရေးအကူရာထူး(၃)နေရာ၊ လုပ်သား (ထမင်းချက်)ရာထူး(၃)နေရာနှင့် လုပ်သား(ရင်ခွဲရုံလုပ်သား)ရာထူး(၁)နေရာ ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူသည့်ကြော်ငြာစာနှင့် အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံတို့ကို ပူးတွဲပါဖိုင်များကို Download ဆွဲ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် –