အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန် (၃)၊ ဖန်ချက်ဝန် ဦးရွှေအိုးလမ်း၊ အမှတ် (၆၄)ရှိ Myanmar Skyrun International Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ ဦးဇော်မင်းဖြိုးပါ အလုပ်သမား(၂)ဦးနှင့် ဦးကျော်မင်းထက်(အလုပ်ရှင်တို့အကြား) ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှု နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၁၆-၂-၂၀၂၃ ရက် နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့က အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၂/၂၀၂၃)  အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်