News

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နိုင္ငံေတာ္၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား တတိယအဆင့္ အရွိန္ျမွင့္တင္မႈ (Third Wave) လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ညွိနွိဳင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ နိုင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားအား တတိယအဆင့္အရွိန္ျမွင့္တင္မႈ (Third Wave) လုပ္ငန္းစဥ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္တ...

လွိုင္သာယာစက္မႈဇုန္၊ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားရွိ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားေပါင္းစပ္ညွိႏွိဳင္း

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ သည္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္၊ ဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ့ခ်ပ...

Workshop on Safe Migration Management and Responsibility အလုပ္ရံု ေဆြးေနြးပြဲက်င္းပျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင္‌့ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အခြင့္အေရးကြန္ယက္ Migrant Worker Right Network (MWRN) အဖြဲ႔နွင့္ Danish Church Aid (DCA...

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား သတင္းပို႔ ေကာင္တာ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

...

နိုင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား တတိယအဆင့္ အရွိန္ျမွင့္တင္မႈ (Third Wave) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညွိနွိဳင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

နိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္ျမွင့္တင္မႈ (Third Wave) လုပ္ငန္းစဉ္ တြင္ ပါရွိသည့္ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈျဖင့္ ေပါင္းစပ္ညွိနွိုင္း စီမံခန့္ခြဲျခင္း ဆိုင္ရာေဆြး...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

Announcements

EPS စနစ္အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ားအျဖစ္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ား နွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္

Employment Permit System (EPS)  စနစ္ အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ သို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား နွင့္  အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္...

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ခုံသမာဓိေကာင္စီ ရုံးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီ...

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအနက္ ၁၁-၈-၂၀၁၂ မွ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ထိ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မွဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ခံယူခဲ့သူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း အား အစိုးရျပ...

အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ [download id="49"]...

ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

အထူးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာ

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာ

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အလုပ္သမားေရးရာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား

ခုံသမာဓိေကာင္စီ

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕

EPS စနစ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း(ကိုရီးယား)

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ား

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

ကြင္းဆင္းေဆးကုသေပးမႈမ်ား

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္(ထိုင္း) ရုပ္သိမ္းထားသည့္ စာရင္း

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္(ထုိင္း) ယာယီပိတ္သိမ္းစာရင္း

ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္စာအုပ္

Gallery

မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

66th St, Facing the moat view, Aung Myay Thar San Township, Mandalay.
တီဘီေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

တီဘီေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

Htandabin Township, Yangon.
ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

Nyanabala Hill Tamwe Township, Yangon.