News

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ စုေပါင္း မဟာဘံုကထိန္ သကၤန္းကပ္လွဴပြဲ က်င္းပျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္ သကၤန္းကပ္လွဴပြဲ အခမ္းအနားကို (၂၄.၁၁.၁၅)ရက္ အဂၤါေန႕ နံနက္ (၁၀:၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္...

ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္MOEAF၏မိတ္ဆံုညစာစားပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ MOEAF ၏ မိတ္ဆံုညစာစားပြဲအခမ္းအနားကို ၂၂.၁၁.၂၀၁၅ ရက္ တနဂၤေႏြေန႕ ေန(၆)နာရီအခ်ိန္ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Novotel ...

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေအးျမင့္ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္ရွိ MacDo Co.Ltd., ဆံပင္တုစက္ရံု ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေအးျမင့္ သည္ ၁၉-၁၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္႔ Mac...

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ ( Recruitment Point System) (ကုန္ထုတ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳး/ေမြးျမဴေရး ) လုပ္ငန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ Skills Test ႏွင့္ Competency Test မ်ားေျဖဆိုရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ ( Recruitment Point System) (ကုန္ထုတ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳး/ေမြးျမဴေရး ) လုပ္ငန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ Skills Test ႏွင့္ C...

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေအးျမင့္ “The Organization for Education Resources and Technological Trainings (World ORT)” မွ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေသာ သင္တန္းအေဆာက္အဦအသစ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေအးျမင့္သည္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၂၆ ...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

Announcements

EPS စနစ္အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ားအျဖစ္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ား နွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္

Employment Permit System (EPS)  စနစ္ အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ သို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား နွင့္  အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္...

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ခုံသမာဓိေကာင္စီ ရုံးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီ...

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအနက္ ၁၁-၈-၂၀၁၂ မွ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ထိ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မွဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ခံယူခဲ့သူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း အား အစိုးရျပ...

အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ [download id="49"]...

ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

အထူးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာ

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာ

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အလုပ္သမားေရးရာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား

ခုံသမာဓိေကာင္စီ

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕

EPS စနစ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း(ကိုရီးယား)

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ား

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

ကြင္းဆင္းေဆးကုသေပးမႈမ်ား

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္(ထုိင္း) ယာယီပိတ္သိမ္းစာရင္း

ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္စာအုပ္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ား

အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း

ကၽြမ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္အသစ္ ထုတ္ေပး

(Recruitment Point System) လုပ္ငန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ Skill Test ႏွင္

ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈအတြက္ လက္ရွိေဆာင္ရႊက္ခြင္႔ ေပးထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားစာ

Gallery

မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

66th St, Facing the moat view, Aung Myay Thar San Township, Mandalay.
ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

Nyanabala Hill Tamwe Township, Yangon.
အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

Htandabin Township, Yangon.