News

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ အရ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသ ႏွင့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအ...

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင ့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) ဖြင့္လွစ္ျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝနၾကီးဌာန၏ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္း(၁/၂၀၁၅) ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကို ၃-၈-၂၀၁၅ ရက္ (တနလၤာေန႕) နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခိ်န္တြ...

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနတဲ့ လူငယ္/လူရြယ္မ်ား နွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားဖန္တီးေပးနိုင္မည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား တစ္ေနရာတည္းေတြ႔ဆံုေပးမည့္ ျမန္မာ့အလုပ္အကိုင္ျပပဲြ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနား သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး တက္ေရာက္အားေပးျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တပ္မေတာ္ခန္းမ၌ ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္စြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္ရွင္မ်ားအသင္းမွ ဦးေဆာင္ က်င္းပသည့္ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့အလုပ္အကိုင္ျပပဲြ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမ...

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဥပေဒေရးရာသင္တန္း အမွတ္စဉ္ (၁/၂၀၁၅) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝနၾကီးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန၏ ဥပေဒေရးရာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကို ၂၇-၇-၂၀၁၅ ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္ ...

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသား စီစစ္၍အေထာက္အထားမ်ာ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရမွ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ တရားမဝင္ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင္႔ လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR-38 ) ထုတ္ေပးခဲ႔ရာ အဆ...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

Announcements

EPS စနစ္အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ားအျဖစ္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ား နွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္

Employment Permit System (EPS)  စနစ္ အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ သို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား နွင့္  အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္...

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ခုံသမာဓိေကာင္စီ ရုံးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီ...

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအနက္ ၁၁-၈-၂၀၁၂ မွ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ထိ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မွဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ခံယူခဲ့သူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း အား အစိုးရျပ...

အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ [download id="49"]...

ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

အထူးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာ

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာ

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အလုပ္သမားေရးရာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား

ခုံသမာဓိေကာင္စီ

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕

EPS စနစ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း(ကိုရီးယား)

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ား

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

ကြင္းဆင္းေဆးကုသေပးမႈမ်ား

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္(ထုိင္း) ယာယီပိတ္သိမ္းစာရင္း

ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္စာအုပ္

၂၀၁၄ မွ (၃၀.၅.၂၀၁၅)ထိအက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ယာယီပိတ္သိမ္းေသာေအဂ်င္စီစာရင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ား

Gallery

ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

Nyanabala Hill Tamwe Township, Yangon.
အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

Htandabin Township, Yangon.
မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

66th St, Facing the moat view, Aung Myay Thar San Township, Mandalay.