News

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာနနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ့တို့ ပူးေပါင္း၍ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ မ်ား လိုက္နာရမည့္...

EPS စနစ္ျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသို့ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ား အတြက္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား

EPS စနစ္ျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသို့ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ား အတြက္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား . . . . အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ ...

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ဆူပူအျကမ္းဖက္ဆနၵျပ အလုပ္သမားမ်ားသိရွိနိုင္ရန္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာန မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၅) ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ . . . . [download...

၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင္‌့ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း သည္ ၁၉-၂-၂၀၁၅ ရက္ေန့ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာသိဒၶိရပ္ကြက္၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင...

ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာန နွင့္ ဘယ္လဂ်ီယံနိုင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္ျမိဳ႔ အေျခစိုက္ International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)၊ Migra...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

Announcements

EPS စနစ္အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ားအျဖစ္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ား နွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္

Employment Permit System (EPS)  စနစ္ အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ သို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား နွင့္  အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္...

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ခုံသမာဓိေကာင္စီ ရုံးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီ...

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအနက္ ၁၁-၈-၂၀၁၂ မွ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ထိ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မွဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ခံယူခဲ့သူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း အား အစိုးရျပ...

အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ [download id="49"]...

ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

အထူးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာ

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာ

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အလုပ္သမားေရးရာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား

ခုံသမာဓိေကာင္စီ

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕

EPS စနစ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း(ကိုရီးယား)

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ား

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

ကြင္းဆင္းေဆးကုသေပးမႈမ်ား

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္(ထုိင္း) ယာယီပိတ္သိမ္းစာရင္း

ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္စာအုပ္

Gallery

တီဘီေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

တီဘီေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

Htandabin Township, Yangon.
မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

66th St, Facing the moat view, Aung Myay Thar San Township, Mandalay.
ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

Nyanabala Hill Tamwe Township, Yangon.