News

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ရံုးအမွတ္ (...

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းစားရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားကို (၈.၂.၂၀၁၆) ရက္၊ တနလၤာေန႔ မြန္းလြဲ (၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံ...

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကဲဝဲလ္မယ္ဒီကယ္ကုမၸဏီတို႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

     လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကဲဝဲလ္မယ္ဒီကယ္ကုမၸဏီတို႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို ၁၉-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ မြန္း...

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာမေလးရွားသံရံုးမွ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ေစလႊတ္မည္႔ အလုပ္သမားမ်ားအား ဗီဇာေၾကးတိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာမေလးရွားသံရံုးမွ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ေစလႊတ္မည္႔ အလုပ္သမားမ်ားအား ဗီဇာေၾကးတိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို အလုပ္သမား...

၀န္ၾကီးဌာန၊ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမွုဖူလုံေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ (၆၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္း အနားကို ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႕၊ နံနက္ (၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရုံးအမွတ္ (၅၁)...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

Announcements

EPS စနစ္အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ားအျဖစ္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ား နွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္

Employment Permit System (EPS)  စနစ္ အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ သို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား နွင့္  အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္...

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ခုံသမာဓိေကာင္စီ ရုံးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီ...

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအနက္ ၁၁-၈-၂၀၁၂ မွ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ထိ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မွဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ခံယူခဲ့သူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း အား အစိုးရျပ...

အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ [download id="49"]...

ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

အထူးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာ

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာ

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အလုပ္သမားေရးရာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား

ခုံသမာဓိေကာင္စီ

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕

EPS စနစ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း(ကိုရီးယား)

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ား

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

ကြင္းဆင္းေဆးကုသေပးမႈမ်ား

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္(ထုိင္း) ယာယီပိတ္သိမ္းစာရင္း

ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္စာအုပ္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ား

အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း

ကၽြမ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္အသစ္ ထုတ္ေပး

(Recruitment Point System) လုပ္ငန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ Skill Test ႏွင္

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားယာယီရုပ္သိမ္းသည္႔စာရင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈအတြက္ လက္ရွိေဆာင္ရႊက္ခြင္႔ ေပးထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားစာ

Gallery

အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

Htandabin Township, Yangon.
ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

Nyanabala Hill Tamwe Township, Yangon.
မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

66th St, Facing the moat view, Aung Myay Thar San Township, Mandalay.