အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

OWIC ပြလုပ်ခွင့်တင်ပြရာတွင် လိုအပ်ချက်အဖြစ် ကြေညာခြင်းခံထားရသူများသည် OWIC ပြုလုပ်ခွင့် ပြန်လည် တင်ပြရာတွင် လိုအပ်ချက်အဖြစ် ကြေညာထားသည့် ဇယားအား မိတ္တူထည့်ပေးရန် ၊
လိုအပ်ချက်အဖြစ် ကြေညာထားသည့် ဇယားအား ပူးတွဲပေးပို့ရန် အခက်အခဲရှိပါက အပေါ်စာ၏ အလွတ်နေရာတွင် လက်ရေးဖြင့် မည်သည့်နေ့တွင် လိုအပ်ချက်အဖြစ် ကြေညာထားသည့် အမှတ်စဉ်—– အတွက် ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်ဟု ဖော်ပြပေးရန်
လတ်တလောလိုအပ်ချက်စာရင်း ကြေညာထားသည့်အနက်မှ ပြန်လည်တင်ပြသူများ အနေဖြင့် စာရွက်စာတမ်းအစုံ ပြန်လည်ပေးပို့ရန် အခက်အခဲရှိပါက လိုအပ်ချက် အဖြစ် ကြေညာထားသည့် ဇယား၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူနှင့် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းကိုသာ ပေးပို့ရန်၊ (ဖြစ်နိုင်မည် ဆိုပါက စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံဖြင့်သာ ပြန်လည်တင်ပြပေးရန်)
လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ ရက် ကျော်ခန့်ကတည်းက လိုအပ်ချက်အဖြစ် ကြေညာထားသည့် စာရင်းများအနက်မှ ပြန်လည်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါက လိုအပ်ချက်အဖြစ် ကြေညာထားသည့် ဇယားနှင့် အခြားလိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အစုံအလင်ဖြင့် ပြန်လည် တင်ပြပေးရန်
လိုအပ်ချက်အဖြစ် ကြေညာထားသည့် Safe Migration Telegram Channel မှ ဇယားအား မဖြစ်မနေထည့်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
OWIC လျှောက်ထားရာတွင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ လိုအပ်ချက်အဖြစ် ကြေညာခြင်း မပြုလိုပါ၍ နောင်တွင် OWIC လျှောက်ထားမည့်သူများသည် လိုအပ်ချက်အဖြစ် ကြေညာထားသည့် ဇယားများကို လေ့လာဖတ်ရှုမည်ဆိုပမည်သည့် အမျိုးအစားအတွက် မည်သည့် စာရွက်စာတမ်းများသည့် လိုအပ်ချက်အဖြစ် ကြေညာခံရလေ့ရှိသည့် စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်သိရှိနိုင်သဖြင့် မိမိတို့တင်ပြသည့် အချိန်တွင် ပြည့်စုံမှန်ကန်နေမည် ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြု အပ်ပါသည်။