ကြေညာချက်များ

အသိပေးကြေညာချက်

Monday, May 25th, 2020
COVID – 19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ် သမားများကို အကူအညီပေးနိုင်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရေး အလုပ်သမားညွှန်ကြား ရေးဦးစီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားမှုအပေါ် COVID – 19 ကြောင့် အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်...

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၌ E 9 visa ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားများအနက် မိခင်နိုင်ငံသို့ခေတ္တပြန်လာပြီး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ သိရှိလိုက်နာရန်

Friday, May 22nd, 2020
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၌ E 9 visa ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားများအနက် မိခင်နိုင်ငံသို့ခေတ္တပြန်လာပြီး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ သိရှိလိုက်နာရန် HRD Korea မှ အောက်ပါအတိုင်း ပေးပို့လာပါသည် – (က)   ...

Covid-19 ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအသိပညာပေး Viber ၏ Sticker Market မှတဆင့် Viber Sticker အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်းကြေညာခြင်း

Tuesday, May 19th, 2020
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် Viber မှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ဖြစ်ပါသောကြောင့် အလုပ်ရှင် ၊အလုပ်သမားများအား Viber ၏ Sticker Market မှတဆင့် Viber Sticker များအသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း...

လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့်အား Online မှ လျှောက်ထားနိုင်

Thursday, May 7th, 2020
၁။      Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်၊ အကြံပြု ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/ မရှိ ကိုသက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်...