ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ စိန်ကမ္ဘာပလပ်စတစ်စက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈/၂၀၂၀)

[download id=”2301″]