အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်                                                                             အောက်တိုဘာ ၂၁

          မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ”သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့(NSSA)၏ အမျိုးသား အဆင့်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲနှင့် အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ယက်ဆု ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြ သည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများကို အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုသင်တန်းကျောင်း သုဝဏ္ဏခန်းမ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ”သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ဥက္ကဋ္ဌ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနှင့်  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊  NSSA မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ရေးကော်မတီဝင်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေး ကော်မတီဝင်များနှင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ၊ Assessment Center တာဝန်ခံများ၊ Inspector များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအပါအဝင် ၁၅၀ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။ 

          အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA)မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လုပ်သား ၅၀၀၀ စစ်ဆေးအကဲ ဖြတ်ရန် လျာထားပြီး အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားအလိုက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်၍ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ် ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်သားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ တိုးတက်စေနိုင်ပြီး တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် များစွာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေကြောင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အများဆုံးလိုအပ်သော အလုပ်အကိုင်များကိုသာဦးစားပေး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်လျက်ရှိကြောင်း။

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားမွေးထုတ်ရေး လုပ်ငန်းသည် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား၊ နိုင်ငံတော်အတွက် များစွာအကျိုးရှိစေ၍ ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် လုပ်သားများအနေဖြင့်  အခြေခံကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဆင့်မှ ကျွမ်းကျင် လုပ်သား၊ ဘက်စုံကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ ကြီးကြပ်သူနည်းပညာရှင် (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၄ အထိ) အသိအမှတ်ပြုခံရရေး ကြိုးစားဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊ မြန်မာ့လုပ်သားထု ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပုဂ္ဂလိက သင်တန်းကျောင်းများ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသဖြင့် မိမိတို့အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းလုပ်ငန်းအလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရယူရန် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ယူမှုပြုနိုင်ရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် လုပ်သားများကို အသိ ပေးစေလိုကြောင်း။

          လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိစေရေး အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် လူသား ရင်းမြစ်များ လိုအပ်နေသဖြင့် အလေးထားဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏ လမ်းညွှန် ချက်နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Inspector နှင့် Assessor များ မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

 ထို့နောက် ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ၅၄၃ ဦး၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေး အကဲဖြတ်ရေးဌာန ၈ ခု၊ Inspector ၇ ဦးနှင့် Assessor ၁၄ ဦးတို့ကို အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ASEAN လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကွန်ယက်ဆု ဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်ခဲ့သည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ တာဝန်ခံများကို ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ခဲ့သည်။  

NSSA အနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခု အောက်တိုဘာလအထိ အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား ပေါင်း ၃၁ မျိုးအတွက် လုပ်သား ၂၁၀၉၇ ဦးကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်၍ ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်-၁ လုပ်သား (၁၇၉၃၉)ဦး၊ ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်-၂ လုပ်သား  (၁၂၃၇) ဦးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၃ လုပ်သား (၅) ဦး အပါအဝင် အရည် အသွေးပြည့်ဝသူ  ၁၉,၁၈၁ ဦးကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန ၁၉၉ ခုကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။