အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများစာရင်း (၁၃-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၁၉-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင် အေဂျင်စီစာရင်း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မှ  ၃၁-၆-၂၀၂၃) ထိ

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင် အေဂျင်စီစာရင်း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မှ  ၃၀-၁၁-၂၀၂၃) ထိ