ကြေညာချက်များ

Mask တပ်ခြင်းကြောင့် အပူရှပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် Mask တပ်ဆင်ရမည့်နည်းလမ်းများကို လက်ကမ်းစာစောင်များဖြင့် ကြေညာခြင်း

Friday, June 26th, 2020
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Internationl Affairs Division Organization for Technical Intern Training (OTT) မှ Mask  တပ်ခြင်းကြောင့် အပူရှပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် Mask  တပ်ဆင်ရမည့် နည်းလမ်းများကို လက်ကမ်းစာစောင်ဖြင့် အများပြည်သူများသိရှိနိုင်ရေး...

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Wednesday, June 3rd, 2020
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) အတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါယူအပ်ပါသည်။

အသိပေးကြေညာချက်

Monday, May 25th, 2020
COVID – 19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ် သမားများကို အကူအညီပေးနိုင်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရေး အလုပ်သမားညွှန်ကြား ရေးဦးစီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားမှုအပေါ် COVID – 19 ကြောင့် အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်...

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၌ E 9 visa ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားများအနက် မိခင်နိုင်ငံသို့ခေတ္တပြန်လာပြီး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ သိရှိလိုက်နာရန်

Friday, May 22nd, 2020
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၌ E 9 visa ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားများအနက် မိခင်နိုင်ငံသို့ခေတ္တပြန်လာပြီး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ သိရှိလိုက်နာရန် HRD Korea မှ အောက်ပါအတိုင်း ပေးပို့လာပါသည် – (က)   ...

Covid-19 ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအသိပညာပေး Viber ၏ Sticker Market မှတဆင့် Viber Sticker အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်းကြေညာခြင်း

Tuesday, May 19th, 2020
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် Viber မှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ဖြစ်ပါသောကြောင့် အလုပ်ရှင် ၊အလုပ်သမားများအား Viber ၏ Sticker Market မှတဆင့် Viber Sticker များအသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း...