ကြေညာချက်များ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူးနှင့် ရုံးအကူ/ အစောင့်/ သန့်ရှင်းရေး(အကူ) ရာထူးနေရာများတွင် ဖြည့်စွက် ခန့်ထားနိုင်ရန် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Tuesday, July 31st, 2018
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၃၀ ရက် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူးနှင့် ရုံးအကူ/ အစောင့်/ သန့်ရှင်းရေး(အကူ) ရာထူးနေရာများတွင် ဖြည့်စွက်ခန့်ထားနိုင်ရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာ...

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System)အတွက်တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ကြေညာခြင်း

Thursday, June 14th, 2018
နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) အတွက် တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူထားသည့် ကုမ္ပဏီ (၈၅)ခုအနက်မှ ၃၁-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် တင်ဒါ Proposal လာရောက်တင်သွင်းသည် ကုမ္ပဏီ...

အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း

Monday, May 14th, 2018
နေပြည်တော်၊ မေ လ ၁၄ ရက် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံး အခကြေးငွေဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (င) နှင့်(ဇ) တို့ပါ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍...

CI စာအုပ်များအချိန်မီပြုလုပ်နိုင်ရေးကြေညာချက်

Saturday, April 28th, 2018
နေပြည်တော် ဧပြီ ၂၈ ရက် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အလုပ်အကိုင်ဌာန၏စာရင်းအရယင်းဌာန၌ မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း CI ပြုလုပ်ရန် ကျန်ရှိသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၂၈,၁၉၄ ဦးခန့်ရှိပါသည်။ CI ပြုလုပ်ရန် ကျန်ရှိသည့် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်...

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Saturday, March 17th, 2018
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၁။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်...

လူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအားData Cleaning နှင့် Data Entry ပြုလုပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Saturday, February 3rd, 2018
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ လူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား Data Cleaning နှင့် Data Entry ပြုလုပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၁။ လူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ဖြည့်သွင်းထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်...

လူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း များအားPublic Private Partnership System ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် ကုမ္ပဏီအား အဆိုပြုလွှာ (EOI) တောင်းခံခြင်း

Friday, January 26th, 2018
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ လူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအားPublic Private Partnership System ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် ကုမ္ပဏီအား အဆိုပြုလွှာ (EOI) တောင်းခံခြင်း ၁။ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည်...

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားသည့် (Recruitment Point System) EPS-TOPIK (ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း) စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း

Tuesday, December 26th, 2017
နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက် အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားသည့် (Recruitment Point System) EPS-TOPIK (ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း) စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားပြီး ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း (Skills Test) နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း (Compentency Test)...

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ နှင့် ၂၀ တို့အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃၁/၂၀၁၇ ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ခုံသမာဓိကောင်စီ

Wednesday, December 6th, 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ၂၄-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃၁/၂၀၁၇) ဖြင့် အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်ပေးအပ်ထားသော ခုံသမာဓိကောင်စီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃၁/၂၀၁၇) အားဖတ်ရှုရန်…