ကြေညာချက်များ

အလုပ်ဌာနယာယီပိတ်သွားသော အလုပ်ရှင်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်

Tuesday, March 17th, 2020
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထားသော လုပ်ငန်းဌာနများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေရာမှ ဥပဒေပုဒ်မ ၇၅ (ခ) နှင့် နည်းဥပဒေအပိုဒ် ၄၇ တို့နှင့်အညီ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အောက်ပါကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ လူမှုဖူလုံရေးရုံးသို့ (၁၀)...

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍနှစ်အတွက် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများစာရင်းအား ကြေညာခြင်း

Tuesday, March 10th, 2020
အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းကိရိယာ (၁၄)မျိုးဝယ်ယူရန်အတွက် ဈေးနှုန်းလွှာဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးရွေးချယ်ခြင်းကို ဝန်ကြီးဌာနတင်ဒါကော်မတီမှ ၃၀-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စိစစ်ရွေးချယ်မှုအရ တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများအား ကြေညာအပ်ပါသည်။ကြေညာချက်အပြည့်အစုံ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ e-Services လုပ်ငန်းများအတွက်တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများအားကြေညာခြင်း

Thursday, March 5th, 2020
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် e-Services လုပ်ငန်းများ အတွက် Lot (၅) ခုအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ တင်ဒါကော်မတီက ၂၀-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဈေးနှုန်းစိစစ် ရေးအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီး ဌာနမှသတ်မှတ်ချက်များနှင့်...

အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများကို အမျိုးသားအဆင့်တိုင်ကြားမှုယန္တရားဖြင့် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသွားမည်

Tuesday, February 11th, 2020
နေပြည်တော်   ဖေဖော်ဝါရီလ မြန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့(ILO)သို့ ၁၈-၅-၁၉၄၈ ရက် နေ့တွင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ  ILO  ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် ၂၉ ကို ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ILO...