အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

၂၁-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Test Item Database Administrators သင်တန်းကို ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း သင်တန်းသား (၁၅) ဦးဖြင့် ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ပါသည်။

၂၁-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် Test Item Database Administrator သင်တန်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ