အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပဌာန္းထားသည့္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒသစ္ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ လူမႈဖူလံုေရးနည္းဥပေဒမ်ား(မူႀကမ္း)အစည္းအေဝးကို (၁-၁-၂၀၁၃) ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီတြင္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနအစည္း အေဝး ခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေမာင္ျမင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးျမင့္သိန္း၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးယုလြင္ေအာင္၊အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္း၀င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးမွဥပေဒအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိဦးစီးဌာန၊အဖြဲ႔၊ေကာ္မတီရုံးမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။