အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ ဒေါ်ဖွားရှင်လမ်း၊ အမှတ် (၃၆၅)ရှိ Mr. Kim Chul Soo (ကိုရီးယားနိုင်ငံသား) ပိုင် Shinsung Tongsang Int’l Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများသည် ဥပဒေပါခွင့်ခံစားခွင့် များ မရရှိကြောင်း၊ ခွင့်တိုင်ကြားပါက ဒေးကြေးကျပ် ၆၀၀၀ နှင့် ရက်မှန်ကြေးဖြတ်တောက် ကြောင်း၊ စံချိန်မတရားတောင်းခံပြီး စံချိန်မပြည့်ပါက သတိပေးလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်း ကြောင်း၊ လုပ်ခလစာမှ ငွေကြေးဖြတ်တောက်မှုများရှိကြောင်း၊ စက်ရုံမန်နေဂျာသည် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခလစာမှ လစဉ်ကျပ် ၅၀၀ မှ ကျပ် ၃၀၀၀ အထိ ဖြတ်တောက်ကြောင်း၊ ကြီးကြပ်သူများမှ အလုပ်သမားများအား ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆို ခြင်းများရှိကြောင်း၊ အလုပ်သမား ၄၀၀၀ ကျော်ဖြင့် လည်ပတ်နေသော စက်ရုံဖြစ်သော် လည်း အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိကြောင်း၊ သာမန်အလုပ်ချိန်မှာ (၀၇:၃၀) နာရီ ဖြစ်သော်လည်း (၀၇:၁၀) နာရီမှစ၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရကြောင်း၊ စက်ရုံတွင် ဆေးပေးခန်းထားရှိသော်လည်း ဆေးပစ္စည်းစုံလင်စွာမရှိကြောင်း၊ စက်လိုင်းများတွင် အလုပ်သမားများကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရပြီး သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း ခန့်ထားခြင်းမရှိ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

          အဆိုပါသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၅-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားညွှန်ကြား ရေးဦးစီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့ပါဝင်သည့် ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မြို့နယ် ပေါင်းစပ်အဖွဲ့မှ တာဝန်ခံအရာရှိများသည် စက်ရုံသို့သွားရောက်၍ စက်ရုံပိုင်ရှင်၊ မန်နေဂျာ၊ အလုပ်သမားရေးရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (WCC) အဖွဲ့ဝင် အလုပ်သမားကိုယ်စား လှယ် ၃ ဦး၊ လိုင်းအလိုက် အလုပ်သမား (၃၄) ဦးတို့အားတွေ့ဆုံ၍ စစ်ဆေးမေးမြန်းချက် များအရ အောက်ပါတို့ကိုသိရှိရပါသည်-

(က)   ဥပဒေပါခွင့်ခံစားခွင့်များရရှိပြီး ခွင့်ခံစားပါက ဒေးကြေးဖြတ်တောက်ခြင်း မရှိဘဲ ရက်မှန်ကြေးနှင့်ဂရိတ်ကြေး ဖြတ်တောက်မည်ကို အလုပ်ရှင်မှ ကြိုတင်အသိ ပေးထားပြီး အလုပ်သမားများမှလည်း သိရှိကြကြောင်း၊

 (ခ)    စံချိန်မတရားတောင်းခံခြင်းမရှိဘဲ စံချိန်မပြည့်ပါက သတိပေးလက်မှတ်ရေးထိုး ခိုင်းခြင်းမရှိကြောင်း၊

(ဂ)    လုပ်ခလစာမှ ငွေကြေးဖြတ်တောက်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ စက်ရုံမန်နေဂျာသည် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခလစာမှ လစဉ် ကျပ် ၅၀၀ မှ ကျပ် ၃၀၀၀  အထိ ဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် ကြီးကြပ်သူများမှ အလုပ် သမားများအား ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုခြင်းများ မရှိကြောင်း၊

(ဃ)   စက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ကျား (၁၁၀) ဦး၊ မ (၁၅၃၅) ဦး၊ ပေါင်း (၁၆၄၅) ဦးသာ ရှိပြီးအလုပ်သမားရေးရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ(WCC)ဖွဲ့စည်းရန် အလုပ် သမားကိုယ်စားလှယ် (၃)ဦး ရွေးချယ်ရာတွင် အလုပ်သမားများကိုယ်တိုင် မဲပေး ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊

(င)     သာမန်အလုပ်ချိန်မှာ (၀၇:၃၀)နာရီမှ (၁၆:၀၀)နာရီအထိဖြစ်ပြီး ထမင်းစား နားချိန်အဖြစ် (၁၁:၃၀) နာရီမှ (၁၂:၀၀) နာရီအထိ အနားရရှိကြောင်းနှင့် ဆေး ပေးခန်းတွင် သူနာပြုဆရာမနှင့် ဆေးပစ္စည်းစုံလင်စွာရှိကြောင်း၊

(စ)    စက်လိုင်းများတွင် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိမိစက်နေရာနှင့် အနီး        ပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်ရှင်‌ရေးလုပ်ရမည်ကို အလုပ်ရှင်မှ ကြိုတင်အသိပေး၍ သဘောတူညီချက် ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း။

          Shinsung Tongsang Int’l Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းဖော်ပြထားမှုများအပေါ် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့အား စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ အရ မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန