အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

  • မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားများ၊ ခွင့်ပြန်အလုပ်သမားများ၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ဖြင့် နေထိုင်လုပ်ကိုင်သူများမှ ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)သို့ OWIC ပြုလုပ်ခွင့်များ တင်ပြလာပါက အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အနေဖြင့် ရုံးဖွင့်ရက် ၂ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ အမြန်စိစစ် ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပြီး OWIC ပြုလုပ်ခွင့်ရရှိသည့် အမည်စာရင်းများအား Safe Migration Telegram Channel မှတစ်ဆင့် အသိပေးကြေညာပေးလျက်ရှိပါသည်။
  • ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားအဖြစ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်မည့် အလုပ်သမားများနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ခွင့်ဖြင့်ပြန်လာသည့် ခွင့်ပြန်အလုပ်သမားများအတွက် OWIC ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရာတွင် ပွဲစားများဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုများကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေး နှင့် အလုပ်သမားများ အချိန်ကုန်/ငွေကုန်မှုများ သက်သာလျော့နည်းစေရေးအတွက် OWIC ထုတ်ပေးရေးတာဝန်ခံအရာရှိမှ စိစစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိထံသို့ တင်ပြ၍ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၈ မိုင်ရှိ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန(တိုင်းဒေသကြီးရုံး)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ၂၀-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ မှစ၍ OWIC ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးမှုအား နေ့ချင်းပြီး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် ကျွမ်းကျင် အလုပ်သမားများ၊ ခွင့်ပြန်အလုပ်သမားများ၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ဖြင့် နေထိုင်လုပ်ကိုင် သူများအနေဖြင့် ၂၀-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၈ မိုင်ရှိ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန (တိုင်းဒေသကြီးရုံး)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ယခင်သတ်မှတ် ကြေညာထားသည့် စာရွက်စာတမ်းမူရင်း၊ မိတ္တူ ၁ စုံတို့ဖြင့် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍ OWIC လျှောက်ထားထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။     

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန