ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္

ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ (၁/၂၀၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိဳင္းအစည္းအ‌ေဝးကို (၂.၁.၂၀၁၃) ရက္ေန႔ နံနက္(ဝ၉း၃၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရံုး၊ အစည္းအ‌ေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာေကာ္မတီဥကၠ႒အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး နွင့္ ေကာ္မတီဝင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားတက္ေရာက္ႀကသည္။
အစည္းအ‌ေဝးတြင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားနွင္‌့ပတ္သက္၍ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးေရးအတြက္ ထိုင္းအစိုးရနွင့္ညႇိႏွဳိင္း၍ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းယာယီျမန္မာနိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးစခန္း(၆)ခု ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ခဲ့ပါေႀကာင္း၊ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္၊ က်န္ရွိေနေသာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိုင္းအစိုးရမွထပ္မံ၍(၃)လခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါေႀကာင္း၊ ထို႔ေႀကာင့္အဆိုပါကာလအတြင္း အင္တိုက္အားတိုက္ေဆာင္ရြက္ႀကရမွာျဖစ္ေႀကာင္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏သားသမီး မ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးေရး၊ ပညာသင္ႀကားေရးနွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္နိုင္ငံေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိပါေႀကာင္း၊ Seasonal Worker မ်ားအတြက္ အေထာက္အထားထုတ္ေပးရန္ကိစၥမ်ား လည္းရွိပါေႀကာင္း၊ မေလးရွားနိုင္ငံတြင္အေထာက္အထားမဲ့ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား 6p Program အရ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ မွတ္ပံုတင္သူျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ၁၄၀,ဝ၀ဝ ေက်ာ္အနက္ Passport နွင့္ C of I လာေရာက္ထုတ္ယူသူ ၁၁၀,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ရွိသည္ဟုသိရွိရပါသျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျပီးသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ၃၀ဝ၀ဝ ေက်ာ္နွင့္ 6p Program တြင္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသးေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀ဝ၀ဝ၀ ခန္႔တို႔အတြက္ ႏွစ္နိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးေပးႀကေစလိုပါေႀကာင္း၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေသာ Labour Migration Policy ေရးဆြဲေရးနွင့္ပတ္သက္၍ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးညႇိနွိဳင္းခဲ့ႀကျပီး ေနာက္ဆံုးရရွိလာသည့္ Policy (၉) ခ်က္ကိုလည္း ထပ္မံေဆြးေႏြးေပးႀကေစလိုပါေႀကာင္းေျပာႀကားပါသည္။
အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ယာယီျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးစခန္းမ်ားတြင္ Nationality Verification ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေန၊ Seasonal Worker မ်ားအတြက္ အေထာက္အထားထုတ္ေပး နိုင္ေရးအေျခအေန၊ Labour Migration Policy (မူႀကမ္း)ပါ အခ်က္အလက္မ်ားေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ စသည္တို႔အား ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးႀကေႀကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။