အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်                                                                                                      မတ်  ၁၀

          မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ၏ အမျိုးသား အဆင့်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်း အနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုသင်တန်း ကျောင်း သုဝဏ္ဏခန်းမ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကျင်းပခဲ့ရာ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီး၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အလုပ်သမားရေးရာဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေး အကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ(ACC)နှင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု လေ့ကျင့်ရေးကော်မတီ ဝင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီဝင်များ၊ UMFCCI၊ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင် နီယာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် NSSA ၏ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူမည့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန တာဝန်ခံများ၊ Inspector များနှင့် Assessor များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

          အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ဥက္ကဌ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်က NSSA အနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကစတင်ပြီး အလုပ်အကိုင်အလိုက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်၍ အမျိုးသား အဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ Skilled Labour များကို ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နှင့် ကိုက်ညီသည့် အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို  လက်ရှိအချိန်ထိ အလုပ်အကိုင် (၃၅) မျိုးအတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ၂၁,၈၆၁ ဦးကို အသိအမှတ် ပြုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၈,၁၇၀ ဦးကို ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အလိုက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေး ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လျာထားလုပ်သား ၅,၀၀၀ ဦးအနက် လက်ရှိအချိန်ထိ ၄,၇၀၂ ဦးကို အသိအမှတ်ပြုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၆၅၀ ဦးကို အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့အခမ်းအနားတွင် အလုပ်အကိုင် ၁၀ မျိုးအတွက် သတ်မှတ်အဆင့်မီသူ ကျွမ်း ကျင်မှု အဆင့်-၁ (၆၇၃) ဦးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်-၂ (၂၈) ဦး အပါအဝင် အောင်မြင်လုပ်သား ၇၀၁ ဦး၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန ၁၂ ခုနှင့်၊ Assessor ၃၈ ဦးတို့ကို အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊

ကျွမ်းကျင်လုပ်သား မွေးထုတ်ခြင်းဖြင့် လုပ်သားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝကို မြှင့်တင်ပေးနိုင် မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းများစွာ ရရှိစေမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုခံရသည့် လုပ်သားများအနေဖြင့် အခြေခံကျွမ်းကျင် လုပ်သား အဆင့်မှ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ ဘက်စုံကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ ကြီးကြပ်သူ နည်းပညာရှင် (ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်-၄) အထိ အသိအမှတ်ပြုခံရရေး အလေးထားဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊ မြန်မာ့လုပ်သားထု ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပုဂ္ဂလိက သင်တန်းကျောင်းများ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသဖြင့် မိမိတို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရယူရန် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ယူနိုင်ရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် လုပ်သားများကို အသိပေးစေလိုကြောင်း၊ 

ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ၏ အရည်အသွေးသည် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းပုံရိပ် ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အဓိကကျသဖြင့် အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အရှိန်အဟုန်မပျက် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့ စက်ရုံအတွင်းရှိ သတ်မှတ်အဆင့်မီသူများကို  ကျွမ်းကျင်မှု အသိ အမှတ်ပြု လက်မှတ်များရယူနိုင်ရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လုပ်သားအင်အား ၅၀၀ အထက် စက်ရုံများတွင် Assessment Center များ ဖွင့်လှစ်၍ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ စဉ်ဆက်မပြတ် မွေး ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်သည့် ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး ကောင်းမွန်သည့်လုပ်ငန်းခွင် တည်ဆောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကုန်ထုတ် စွမ်းအား မြင့်မားစေရေး များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း မှာကြားခဲ့ပါသည်။