အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႔ ၊ ပတၱျမားစက္မႈဇုန္ ရွိ Myanmar Veneer & Plywood Private Ltd သစ္အေခ်ာထည္ စက္ရုံ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၂၇/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၃-၅-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္ . . .

[download id=”691″]