အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Author: Web Admin

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းဥကၠဌ Mr. Hideo WATANABE ႏွင့္အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံု၊ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြး။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းဥကၠဌ Mr. Hideo WATANABE ႏွင့္အဖြဲ႔အား ယေန႔ေမလ(၃၀)ရက္၊ မြန္းလြဲ (၁)နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါ ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ႔ပါသည္။ [download…

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္သားထုဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (National Skills Development Fourm ) အခမ္းအနားတက္ေရာက္ျခင္း

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာနမွ က်င္းပျပဳလုပ္သည္႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္သားထုဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ (National Skills Development Fourm ) အခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ (ေသာၾကာေန႕) တြင္…

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ၾကီး Mr. Scot Marciel ႏွင့္ အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ၾကီး Mr. Scot Marciel ႏွင့္ အဖြဲ႔အား ယေန႕ေမလ (၂၆) ရက္၊ နံနက္ (၁၁)နာရီ၊ (၁၅)မိနစ္တြင္ ရံုးအမွတ္(၅၁) အစည္းအေဝးခန္းမ၌…

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ေခါင္းေဆာင္ Ms. Wendy Cunningham ႏွင့္ အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ေခါင္းေဆာင္ Ms. Wendy Cunningham ႏွင့္ အဖြဲ႔အား ယေန႕ေမလ (၂၆) ရက္၊ နံနက္ (၉)နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္(၅၁)…

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြအား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဗီေဂ်နမ္ဘီးယား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြအား ၂၅-၅-၂၀၁၆ ရက္ေန႕၊ ဗုဒၶဟူးေန႕ (၁၄:၀၀) နာရီတြင္ ရံုးအမွတ္ (၅၁)၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီေဂ်နမ္ဘီးယား မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး…

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြအား IOM ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြအား ၂၅-၅-၂၀၁၆ ရက္ေန႕၊ ဗုဒၶဟူးေန႕ (၁၁:၀၀) နာရီတြင္ ရံုးအမွတ္ (၅၁)၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ IOM ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ Regional Director Dr. Maria Nenette ႏွင့္…

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီး Mr. Paul R. Seger ႏွင့္အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႔ဆံု၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္ဝင္ဗီဇာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြး။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီး Mr. Paul R. Seger ႏွင့္ အဖြဲ႔အား ေမလ (၂၃)…

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ Campaign က်င္းပလ်က္ရွိ

လူမႈဘဝ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈတြင္ တိုးတက္လာေသာ နည္းပညာရပ္မ်ား ႏွင့္အတူ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ၾကဳံေတြ႕ ခံစားေနရသျဖင့္ ကမၻာႏွင့္တစ္ဝန္း လုပ္ငန္းခြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ဆိုင္ရာ ေရာဂါခံစား ရမႈမ်ားကို…

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ အာဆီယံ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကြန္ရက္ (ASEAN-OSHNET)ဆုရ Fame Pharmaceutical Industry Co., Ltd ႏွင့္ Proven Technology Industry Co.,Ltd (TOYO Battery) တို႔၏ ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနား သို႔တက္ေရာက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ UMFCCI မဂၤလာခန္းမ၌ ၂၂-၅-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန က ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္ အာဆီယံ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကြန္ရက္ (ASEAN-OSHNET) ဆုရ Fame Pharmaceutical Industry Co., Ltd ႏွင့္…

အစိုးရသစ်လက်ထက် ရက်(၁၀၀)အတွင်း အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းများ

အစိုးရသစ်လက်ထက် ရက် (၁၀၀) အတွင်း၊ အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန မှ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း (၁၃)မျိုးအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။[download id=”712″]   (က)    ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထောက်ပံ့ကူညီရေးဗဟိုဌာန(Migrant Workers Resource Center-MRC)(၂)ခုအားဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင်‌့ရခိုင်ပြည်နယ်များတွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊   (ခ)    ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် သက်မွေးပညာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ပေးခြင်းနှင်‌့…