ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အယုဒ္ဓယခရိုင်၊ အူထိုင်းမြို့နယ်ရှိ Pioneer Manufacturing (Thailand)     Co., Ltd မှ အလုပ်သမားများ အလုပ်ထုတ်ခံရမှု သတင်းဖော်ပြမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ခြင်း အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ၌ သမီးတော်စွမ်းအား အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားအပေါ် ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုရှိသည်ဟူသော သတင်းဖော်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ခြင်း အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ၌ Lucky Fortune Garment အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားအပေါ် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုရှိသည်ဟူသော သတင်းဖော်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ခြင်း         OWIC လျှောက်ထားခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရေး အသိပေးကြေညာခြင်း ပြည်ပအလုပ်အကိုင်လမ်းညွှန်သင်တန်းနှင့် OWIC လျှောက် ထားခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရေး အသိပေးကြေညာခြင်း

Home

Latest News

Loading...

PHOTO AND VIDEO